Jeugdwerking

Jeugdwerking

|

Vanaf het seizoen 2010 - 2011 valt de jeugd van RC Butsel onder BOUTERSEM UTD.
Hieronder kan je dan ook lezen hoe dit tot stand gekomen is.

Historiek

Einde 2009 kwamen de jeugdverantwoordelijken van de clubs Sporting Roosbeek, Racing Butsel en Verbroedering Boutersem overeen om een gezamenlijk en overkoepelende jeugdwerking op te zetten.

De doelstellingen van  deze samenwerking zijn:

1. De uitstroom van Boutersemse jeugdvoetballers naar clubs in de omliggende gemeenten stop zetten.
2. Op termijn vanuit de Boutersemse jeugdwerking spelers voor de 1ste ploeg van de verschillende clubs leveren.
3. Tot een kwaliteitsvolle jeugdwerking te komen die ook een beoordeling door Dexia foot Pass of een soortgelijk initiatief kan doorstaan.
4. Iedereen laten spelen in de juiste leeftijdscategorie.

Om tot een vaste en duurzame structuur te komen werd besloten om een vzw onder de naam Boutersem United op te richten. Doelstelling was om ook de club Jong Neervelp opnieuw bij het jeugdvoetbal te betrekken.

Op 16 april 2010 werd een overeenkomst afgesloten tussen de Gemeente Boutersem, de vzw Boutersem United en de 4 voetbalclubs uit de gemeente. Boutersem United zal vanaf het seizoen 2010-2011 het jeugdvoetbal in de Gemeente Boutersem coördineren. Het initiatief hiertoe werd genomen door de verantwoordelijken voor de jeugdwerking van Sporting Roosbeek, Racing Butsel en Verbroedering Boutersem.

De Gemeente Boutersem zegde definitief haar steun toe in de Gemeenteraad van Maart 2010 op voorspraak van de schepen van sport Gilbert Olemans en de schepen van jeugd Gunther Janssens.

Voor meer info kan je altijd de website van BOUTERSEM UTD raadplegen

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Nieuwe procedure ‘medische afwijking’

De VFV en de KBVB bieden jongens/meisjes de mogelijkheid om o.w.v. medische redenen in een lagere leeftijdscategorie te voetballen,Om hiervoor in aanmerking te komen moet een attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie aangevraagd worden.Tot de voornaamste redenen tot aanvraag van dit attest behoren een groeiachterstand, vertragingen van de maturiteit (significant late puberteit), motorische en psychosociale problemen.

Deze maatregel heeft als doel kinderen die hiermee geconfronteerd worden, op een aangepast niveau te laten voetballen.

De VFV en de KBVB wensen te benadrukken dat het steeds om een medische afwijking moet gaan. Voetbaltechnische redenen zonder medische achtergrond worden niet weerhouden. Gezien het een attest van medische afwijking betreft, wordt deze afwijking vastgesteld door een arts (erkend sportkeuringsarts).

Attest aanvragen

Wil je een attest aanvragen? Hiervoor kan je terecht bij een erkend sportkeuringsarts in de buurt die vertrouwd is met deze procedure. Maak met deze erkende sportkeuringsarts een afspraak voor een consultatie.

Je kan ter verduidelijking ook volgend stappenplan volgen:

  • Stap 1 : Ga naar de website www.sportkeuring.be,
  • Stap 2 : Vul de geboortedatum en het geslacht in van de speler/speelster voor wie je de afwijking vraagt,
  • Stap 3 : Onder de rubriek ‘Welke sport wilt u gaan beoefenen’, ga je naar ‘balsporten’ en vervolgens naar ‘voetbal – medische afwijkingen’,
  • Stap 4 : Vul in de mate van het mogelijke de vragenlijst in,
  • Stap 5 : Stuur een e-mail naar de erkende arts die je wenst te bezoeken,
  • Stap 6 : Contacteer de arts voor een afspraak.

Neem naar het consult bij de sportkeuringsarts zoveel mogelijk recente medische informatie mee (eventuele verslagen van onderzoeken, medische beeldvorming,... ). De prijs voor dit medisch consult bedraagt 45 euro, waarvan je de helft kan recupereren via de mutualiteit.

Na het medisch onderzoek bezorgt de arts een rapport aan de VFV en de KBVB. Het 'attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie' wordt nadien digitaal overmaakt aan de gerechtigde correspondent van jouw club.

Belangrijk! Dit attest moet bij elke wedstrijd die jouw kind speelt in een lagere leeftijdscategorie op vraag kunnen voorgelegd worden aan de scheidsrechter. (Artikel 1421 1.3 van het bondsreglement)

Voor verdere vragen rond de procedure kan je via e-mail terecht op
medical@footbel.com en op administratie@voetbalfederatievlaanderen.be.

Benny Mazur, Secretaris-generaal VFV
Philippe Rosier, Health & performance manager KBVB